Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie obce > Sokola

Sokola

K občanským sdružením a spolkům působícím v Hradčovicích patří Sportovní klub Hospodářské služby Sokol Hradčovice, ve zkratce SK HS Sokol Hradčovice. Jak vyplývá z uvedeného názvu, má tato sportovní organizace své historické kořeny v jednotě sokolské, která byla v Hradčovicích založena počátkem dvacátých let minulého dvacátého století. Tehdy, pod záštitou mateřské jednoty Sokol Uherský Brod a jako její pobočka, byla 12.srpna 1920 v Hradčovicích založena jednota sokolská, čítající při svém vzniku 61 členů. Stalo se tak poté, co již 20. února téhož roku byla založena sokolská organizace ve vedlejších Veletinách, aby pak, a to od roku 1931, se obě tyto jednoty osamostatnily a začaly působit společně pod názvem Sokol Hradčovice - Veletiny, čímž předznamenaly i pozdější poválečné obnovení činnosti organizace za společné účasti členů z Hradčovic a Veletin, jak je tomu v případě SK HS Sokol Hradčovice dodnes. Dodejme, že členskou základnu při založení hradčovské sokolské jednoty a po celá následující léta její činnosti až do současnosti, tvořili a tvoří i členové ze Lhotky a v ojedinělých případech to byli i členové z vedlejší vesnice Drslavice.

Do vínku při svém vzniku se hradčovská sokolská jednota dala slova zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše: "Věc sokolská ke všem stavům a vrstvám se obrací, znamená tolik, co tělesné i mravní vychování a šlechtění všeho národa českoslovanského, odchování jeho k síle, statečnosti a brannosti zvýšené."

Myšlenky v uvedených slovech vyřčené se po založení sokolské organizace staly směrem a cílem její činnosti a v zápětí začaly být i prakticky naplňovány. V počátku v podobě sportovních cvičení, následně organizováním kulturních akcí, jako např. tanečních zábav, sokolských plesů, přednášek z českých dějin, různých besídek a divadelních večerů a v neposlední řadě i provozováním vlastní knihovny. S různou intenzitou bylo tomu tak po celá následující dvě desetiletí až do začátku druhé světové války. Ze získaných finančních prostředků jednota zakoupila řadu cvičebního nářadí, upravila si různá cvičiště, kterými se v zimních měsících stala zejména místní škola, ale již od jarních měsíců až do podzimu zahrady a dvory místních občanů. Z počátku se cvičila zejména prostná. Později však v rámci sportovní činnosti jednoty byla již provozována různá cvičení a různé sportovní hry. Tomu odpovídalo i složení členské základny sokolské jednoty. Jestliže v počátcích byla tato tvořena pouze muži, postupně se rozšiřovala i zapojením žen a dětí školního věku.

Významnou měrou přispívala hradčovská sokolská organizace i k zakládání sokolských jednot v okolních vesnicích, jako tomu bylo např. v případě založení Sokola v nedalekém Podolí. Rozvinula se i sportovní účast na akcích okolních sokolských jednot, a to hlavně v případě spolupráce se sokoly z Veletin, Uherského Brodu, Havřic, Vlčnova, ale i Bojkovic nebo i ze vzdálenějšího Kyjova. Pravidelnou se stala zejména aktivní podpora sportovních a následně i společenských akcí organizovaných na podporu všesokolských sletů uskutečněných v meziválečném období. S nástupem 2. světové války však činnost sokolské jednoty Hradčovice - Veletiny ustala. Ještě v roce 1940 se uskutečnily sportovní a společenské akce, avšak pouze pro vlastní členy. Na veřejnosti členové Sokola již nevystoupili. Následně byla činnost Sokola v důsledku války a zákazu utlumena.

Na tradicích předválečného Sokola zahájila svoji činnost v poválečném období tělovýchovná organizace, která pojmenování Sokol převzala do svého názvu. Náplní její činnosti se vedle sportovních akcí staly i akce společenského a kulturního života obce. Nezanedbatelnou součástí činnosti organizace bylo i zapojení jejích členů do výstavby vlastních sportovišť, a to hlavně fotbalového hřiště, hráčských kabin a sportovní haly. Rovněž tak i do budovatelských akcí organizovaných obcí. Dominantní postavení získalo u členské základny provozování fotbalu a do šedesátých let i hokeje. Jméno TJ Sokol Hradčovice se začalo objevovat v pravidelných místních, okresních a i vyšších soutěžích jako jednoho z jejich účastníků. Až do poloviny devadesátých let uplynulého století to bylo zejména v případě fotbalového oddílu mužstva mužů, dorostu a žáků, a to na úrovni okresních soutěží. Poprvé, a to ve fotbalové sezoně ročníku 1992/93, se v případě mužstva mužů podařilo zvítězit v okresním přeboru a postoupit do tehdejšího župního přeboru, I.B třídy, skupiny C. Učinkování fotbalového mužstva v této soutěži bylo zpracováno J. Popelkou do podoby publikace pod názvem: Sláva fotbalu, s podtextem: Cesta TJ Sokol Hradčovice středomoravskou župou, I.B třídou, vydanou v roce 1994. Následující dva ročníky fotbalových soutěží odehrálo mužstvo však opět v okresním přeboru.

Společenskopolitické změny, které proběhly v celé společnosti počínaje 17.listopadem roku 1989 a předznamenaly i nové podmínky pro rozvoj sportu v podmínkách tělovýchovných organizací, se zobrazily i v případě činnosti TJ Sokol Hradčovice. Pro podporu a další rozvoj fotbalu v obci se jako prozíravé ukázalo získání silného sponzora, kterým se od roku 1994 stala firma Hospodářské služby, majitele p. Vlastimila Hruboše, místního rodáka. Vstup této firmy do podpory fotbalu v Hradčovicích se zobrazil i v samotném názvu sportovní organizace. Dostatečné ekonomické zázemí následně předznamenalo i převratné změny, ke kterým došlo v činnosti fotbalového mužstva mužů. S využitím podmínek daných organizačními směrnicemi Českomoravského fotbalového svazu došlo v červnu 1995 ke sloučení hradčovské tělovýchovné jednoty se SK VTJ Spartak Hulín a jako její "B" mužstvo začalo mužstvo mužů hrát župní přebor, tehdejší středomoravskou fotbalovou župu. V počátcích za pomoci mateřského hulínského fotbalového klubu, později, a to již od následujícího ročníku 1996/97, samostatně. A tak je tomu dodnes. Dá se říci, že v současné době je účast fotbalového mužstva Hradčovic v župním, od roku 2002 již zlínském přeboru, určitou stálicí, která pošilhává po předním umístění v této fotbalové soutěži. Jestliže však v případě mužstva mužů získal hradčovský fotbal v posledních letech výrazně na kvalitě, ke stagnaci došlo v případě dorostu a částečně i žáků. Činnost fotbalového mužstva dorostu byla odchodem několika hráčů do mužstva Drslavic ukončena. Žákovské mužstvo setrvává v základní soutěži. A tak jedním z hlavních úkolů v činnosti sportovní organizace je zaměření se na podporu fotbalu ve směru péče právě o mládežnický a žákovský fotbal. Jako jeden z kroků vedoucí ke splnění tohoto cíle je možno vidět ve sloučení s tělovýchovnou jednotou Drslavice, čímž by došlo zejména k posílení hráčské základny mládežnických a žákovských mužstev a k rozdělení materiálních nákladů na zabezpečení chodu těchto mužstev a jejich účasti v daných soutěžích.

S různou kvalitou se v nedávné minulosti a i dnes daří získávat členy i pro jiné druhy sportu. V případě hradčovského sportovního klubu je tomu např. v oblasti cvičení žen a dorostenek. Neodmyslitelnou součástí celkové činnosti organizace je její zapojení do kulturního a společenského života obce. V minulých letech došlo i ke změnám v materiálním zabezpečení činnosti organizace, a to hlavně fotbalových oddílů. Díky sponzorovi, ale i OÚ Hradčovice a OÚ Veletiny, byla v devadesátých letech provedena rozsáhlá úprava fotbalového hřiště a jeho zázemí, následně sportovní haly a v této činnosti za vydatné pomoci obecních úřadů je dále pokračováno.

Autor: RSDr. Jan Popelka