Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hradčovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hradčovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Hradčovice
  Hradčovice 168, PSČ 687 33

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Hradčovice
  Hradčovice 168, PSČ 687 33

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  Starosta - +420 572 671 102
  Starosta mobil - +420 724 178 527
  Matrika - +420 572 671 103
  Mobil obecní úřad - +420 724 117 512

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.hradcovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Hradčovice
  Hradčovice 168, PSČ 687 33

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@hradcovice.cz

  starosta@hradcovice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  qq4bd3e

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv

  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech PDF, DOC, DOCX, RTF, JPG/JPEG, PNG, ODT, CAL, XLS, ODS.
  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB.

  Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data

  Datové zprávy jsou přijímány na: CD-ROM, DVD-ROM.

  Způsob nakládání s datovými zprávami

  Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo zpracovávaných informacích.

  Pokud bude na adresu doručena datová zpráva v chybném datovém formátu nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

  Způsob nakládání s neúplným anebo poškozeným dokumentem v analogové podobě nebo dokumentem v elektronické podobě.

  Pokud bude na adresu doručen neúplný nebo poškozený dokument v analogové nebo elektronické podobě a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 8520721/0100

6. IČO

00290963

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.