Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Putování s panem Bubem
28
Putování s panem Bubem
29
Putování s panem Bubem
30
Putování s panem Bubem
1 2 3
4
Uzavření obecního úřadu 04.07.2022
5 6 7 8 9
Hasičská noc se skupinou ZZ BAR
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Turistika > Přírodní rezervace Rovná Hora

Přírodní rezervace Rovná Hora

Přírodní rezervace byla zřízena Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č.4/1998 ze dne 22.4.1998. Rozkládá se 1,3 km severně od obce Hradčovice v katastrálním území Lhotka v nad.v. 250 - 340 m.n.m. Celková výměra přírodní rezervace je 12,2667 ha. Jsou to louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Půdy jsou kamenité, jílovitohlinité, místy je obnažen skelet.

Rovná Hora

Území bylo využíváno jako jednosečné louky, pastviny a sady. Během období kolektivizace přešlo do užívání zemědělského družstva, které ponechalo část území ladem a část se pokusilo rekultivovat vytrháním ovocných stromů a stržením svrchní ornice. Celé území bylo po řadu let bez jakékoliv péče a silně zarůstá náletem dřevin - hlohu a růže šípkové. Vzhledem k nepřístupnosti nikdy nebylo zasaženo chemizací.

V letech 1999-2002 bylo území zbaveno většiny náletových dřevin s ponecháním části křovin pro zachování hnízdních možností pro ptactvo. Současně bylo obnoveno kosení luk v různých termínech pro příznivý vývoj stepních druhů rostlin a zejména populace žluťáska barvoměnného.

Z teplomilných druhů rostlin zde nachází podmínky např. sveřep vzpřímený, ožanka kalamandra, bílojetel německý, oman vrbolistý, divizna rakouská, hlaváč bledožlutý, chrpina luční, hořeček brvitý, prostřelenec křížatý, straček přímětník, růže galská a další.

Posláním přírodní rezervace je ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Vyskytuje se zde např. žluťásek barvoměnný, modrásek hnědoskvrnný, modrásek podobný, modrásek jetelový, modrásek bělopásný, modrásek vikvicový, ohniváček černočárný, otakárek fenyklový a ovocný, soumračník černohnědý, hnědásek černýšový, okáč voňavkový a metlicový. Z dalších vzácných bezobratlých druhů se zde vyskytuje kudlanka nábožná, křižák pruhovaný a velmi vzácný starobylý druh mravence Proceratium melinum, který je znám pouze z několika lokalit Evropy.

Zdroj: Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska