Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika

Matrika

Úředním dnem pro konání svatebních obřadů je sobota (viz příloha), stanovená doba obřadu je od 10,00 do 14,00 hodin v Obřadní síni.

Základní informace k uzavření manželství

Doklady potřebné k uzavření sňatku a vstupu do registrovaného partnerství:

 • dotazník k uzavření manželství - vyplňuje se na matrice
 • občanské průkazy obou snoubenců - nemáte-li platný občanský průkaz, je nutné předložit cestovní pas, k němu však musíte předložit potvrzení o trvalém bydlišti a osobním stavu
 • rodné listy obou snoubenců - rodný list musí v záhlaví obsahovat svazek, ročník, stranu a pořadové číslo. Pokud nemáte platný rodný list se všemi uvedenými náležitostmi, vyžádejte si duplikát rodného listu u příslušné matriky v místě vašeho narození
 • rozsudek soudu o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci - doklad překládají rozvedení snoubenci
 • úmrtní list - doklad překládají ovdovělí snoubenci
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství - v případě, že sňatek hodlá uzavřít osoba nezletilá starší 16 let (rozsudek musí být opět opatřen doložkou o právní moci)

Pokud snoubenci hodlají uzavřít církevní sňatek, předloží tyto doklady:

 • dotazník k uzavření manželství - vyplňuje se na matrice
 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku - na základě této žádosti je snoubencům vydáno příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, osvědčení k církevnímu sňatku

Cizinec žádající o uzavření manželství předloží tyto doklady:

 • dotazník k uzavření manželství
 • osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství - nesmí být starší 6 měsíců a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu dotčeného státu je žadatel tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR - nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad o osobním stavu
 • doklad o trvalém bydlišti (nemusí předkládat občan EU nebo občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • doklad o státním občanství 

Všechny cizojazyčné listiny musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Pokud jsou listiny vydané státem, se kterým Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille.

 

Poplatky za uzavření manželství (dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

 • vydání povolení uzavřít manželství nebo registrované partnerství mimo určené místo nebo dobu  -  3.000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li  trvalý pobyt na území                                České republiky -  5000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky -  3000,- Kč
 • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku -  500,- Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce          -  1000,- Kč
 • uzavření manželství v oddací den v obřadní síni je zdarma

Přílohy

 

 Svatební termíny 2024.jpg