Základní škola Hradčovice
Naše škola

Nástěnka

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022
18.3.2021

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souladu s vydaným pokynem MŠMT ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022 zveřejňujeme organizační pokyny k zápisu do 1.třídy.

1) MÍSTO KONÁNÍ ZÁPISU

Základní škola Hradčovice, Hradčovice 69

2) VĚK DÍTĚTE

● 6 let k datu 31. 8. 2021 = dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

● děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

3) ORGANIZACE ZÁPISU

zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti žáků

rodiče doručí žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, zápisní list, dotazník z jednou z následujících možností:

- do datové schránky školy

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

- poštou

- vložením do dopisní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy (Hradčovice 69) a to v zalepené obálce

- osobní předání

4) MOTIVAČNÍ ČÁST

- motivační část pro žáka neproběhne (tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti)

5) ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 12. května 2021 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim škola přidělí.

6) ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky, dále je nutno dodat  doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30.dubna 2021.

 

« Zpět na nástěnku

(c) 2009 Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště
Všechna práva vyhrazena.
vytvořilo Anything Studio Anything Studio