Základní škola Hradčovice
Naše škola

Nástěnka

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 25.5.2020 DO 26.6.2020
19.5.2020

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

 

 

Organizace vzdělávacích aktivit a o další souvislosti

 

Žáci budou vzděláváni ve skupinkách maximálně po 15.

 

Rozvrh, začátek a konec vyučování, jméno vyučujícího, složení skupiny a další podrobnosti jsou k dohledání na webových stránkách u jednotlivých tříd.

 

 

Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení

 

Zákonní zástupci mají povinnost podepsat před nástupem žáka do školy čestné prohlášení. Toto čestné prohlášení přinesou žáci s sebou v první den výuky ve škole. Bez čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy.

 

 

Provozní doba školy

 

Ranní školní družina není.

 

Začátek vyučování, přestávky a konec vyučování jsou stanoveny pro jednotlivé skupiny tak, abychom minimalizovali kontakty žáků z různých skupin.

 

Konec školních družin jednotlivých skupin je stanoven individuálně, dle požadavků zákonných zástupců na odchod dětí ze školy.

 

 

 

Provoz školy a hygienická opatření

 

Provoz školy a hygienická opatření se řídí doporučením MŠMT ze dne 30.4.2020 „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

 

 

 

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

 

Platí standartní pravidla. Výjimky: zákaz vstupu do budovy školy pro cizí osoby, v případě absence delší než tři dny si škola vyžádá informaci o důvodech absence a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

 

 

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Hruboš

 

ředitel školy

« Zpět na nástěnku

(c) 2009 Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště
Všechna práva vyhrazena.
vytvořilo Anything Studio Anything Studio