Základní škola Hradčovice
Naše škola

Nástěnka

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021
29.3.2020

 

 

 

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021

 

 

Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 budou zápisy do 1.tříd probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

NOVĚ PLATÍ

1) TERMÍN

 

od 1.dubna – 30.dubna 2020

 

2) MÍSTO KONÁNÍ ZÁPISU

 

Základní škola Hradčovice, Hradčovice 69

 

 

3) VĚK DÍTĚTE

 

● 6 let k 31. 8. 2020 = dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

 

● děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

 

4) ORGANIZACE ZÁPISU

 

zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti žáků

 

● rodiče doručí žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, zápisní list, dotazník z jednou z následujících možností:

 

-         do datové schránky školy

 

-         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

 

-         poštou

 

-        vložením do dopisní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy (Hradčovice 69) a to v zalepené obálce

 

 

5) MOTIVAČNÍ ČÁST

 

-  motivační část pro žáka neproběhne (tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti)

 

 

6) ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 7.května 2020 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim škola přidělí.

 

 

 

7) ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky  (formulář dostanete v dopise), dále je nutno dodat  doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30.dubna 2020.

 

 

 

 

« Zpět na nástěnku

(c) 2009 Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště
Všechna práva vyhrazena.
vytvořilo Anything Studio Anything Studio