Základní škola Hradčovice
Naše škola

Nástěnka

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
7.3.2020

Vážená paní ředitelko/ pane řediteli,

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.


Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova.

V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

 

 

K častým dotazům sdělujeme:

1. Výuka plavání není ke dni 5. 3. 2020 ve Zlínském kraji omezena. Mimo osoby specifikované v příloze. Vývoj situace je však nutné sledovat.

2. Pobytové akce v ČR lze za stávající epidemiologické situace ke dni 5. 3. 2020 realizovat, ale i pro tyto případy je nutné sledovat další vývoj. Pro akce v zahraničí platí aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Z výše uvedených pobytových akcí je nutné vyloučit děti, které nesplňují zdravotní způsobilost. Nezbytností je požadovat při odjezdu písemném prohlášení (nesmí být starší než jeden den) zákonného zástupce dítěte nebo fyzické osoby, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, a které potvrzuje, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na pobytovou akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Omezení účasti navíc platí pro všechny děti a dospělé osoby, které pobývaly v rizikových oblastech s komunitním přenosem koronaviru COVID-19.

Nadále Vás budeme informovat o vývoji situace ve Zlínském kraji.

Linky:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=T-U

 

 

 

Mgr. Ivana Lukašíková

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

ID datové schránky: xwsai7r

tel.: 577 006 733

mob.: 724 292 190

www.khszlin.cz

 

« Zpět na nástěnku

(c) 2009 Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště
Všechna práva vyhrazena.
vytvořilo Anything Studio Anything Studio