Včelaři Hradčovice

O nás

Základní organizace Českého svazu včelařů Hradčovice sdružuje včelaře z obcí Hradčovice, Drslavice a Veletiny. Naše činnost je zaměřená na vytváření podmínek k provozování včelařství, vzájemnou pomoc, výměnu zkušeností, udržení a rozvoj včelařství a poslední dobou se snažíme přitáhnout ke včelaření i mládež. V roce 2012 máme 30 zájmových včelařů, není mezi námi žádný velkovčelař. Pečujeme celkem o přibližně 250 včelstev, tento počet se stále mírně mění.

O Českém svazu včelařů

Český svaz včelařů je občanským sdružením, které má více než 46 tisíc členů. Toto množství představuje 98 procent všech včelařů v naší republice. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě. Čeští organizovaní včelaři chovají zhruba půl milionu včelstev. To je 97 procent celkového počtu včelstev evidovaných na území České republiky.

Z historie včelařství

Člověk původně vybíral včelám med jako lovec a sběrač. Při takovém získávání medu se voskové plásty zničili a včelám se nevracely. Rozumný včelař včelstvo při vybírání medu neničil, ale vylámal jen asi polovinu plástů a včelstvo si na místě odebraných plástů pstavilo nové. Tento obyčej přetrval až do roku 1865, kdy brněnský rodák František Hruschka objevil princip získávání medu z plástů pomocí odstředivé síly. Tento objev se považuje za počátek moderního včelařství. To se dodnes neustále vyvíjí, začátečníci i zkušení včelaři přemýšlí o úspoře námahy a času, o zefektivnění a racionalizaci své práce.

Na úvod o včelách

Na rozdíl od jiných živočichů, které člověk chová pro svůj užitek již tisíce let, včely v pravém slova smyslu nezdomácněly. Roční životní cyklus včelstva chovaného včelařem v úlu se nijak neliší od života včelstev ve volné přírodě. Čím více se tedy chovateli podaří přizpůsobit způsob chovu původní biologii včelstva, tím lepší bude mít výsledky, neboť to, co se u živočišného druhu zformovalo do optimální podoby během statisíců či dokonce milionů let, můžeme jen stěží nějak měnit. Včelstvo je obdivuhodný složitý organismus tvořený desetitisíci jedinci obdařenými širokou škálou vlastností. Některé z těchto vlastností (funkcí) jsou podobné jako u člověka, jiné jsou vlastní jen hmyzu, případně pouze včelám.

[Dalibor Titěra]