Včelaři Hradčovice

Kroužek

Při Základní organizaci Českého svazu včelařů v Hradčovicích pracuje dětský včelařský kroužek. Kroužek zahájil svoji činnost v roce 2010 a začalo jej navštěvovat 19 dětí, převážně žáků ZŠ Hradčovice. Díky podpoře obce Hradčovice jsme pořídili ty nejnutnější věci k ochraně před včelím bodnutím – ochranné klobouky a rukavice. Děti začaly poznávat život včel nejdříve teoreticky, později se postupně osmělovaly, než se odvážily nahlédnout zblízka do otevřeného úlu. Díky dotacím poskytnutým nadací Děti, kultura, sport a obcemi Hradčovice, Drslavice a Veletiny jsme mohli nakoupit ochranné obleky, včelařské nářadí a pomůcky, parní tavič vosku, medomet, dva nástavkové úly a pořídit propagační tabuli.

V loňském roce se povedlo koupit za velmi výhodnou cenu zahradní domek, který slouží jako včelín a je spolu s úly umístěn ve Chrástce. Zde členové kroužku prakticky pečují o včelstva, která kroužku věnoval přítel včelař p. Slunečka z Veletin a já ze své včelnice.

V zimním období využívá včelařský kroužek prostory školy. Bavíme se s dětmi odléváním svíček a figurek z včelího vosku, přípravami na novou sezónu, sestavováním a kompletací rámků, hraním her. Přitom nezapomínáme ani na teoretické vyučování, povídáme si o životě včel v úle v různých obdobích roku, o nemocech včel a způsobu léčení (i v praxi), učíme se poznávat stromy a rostliny zajímavé pro včelaření. K výuce používáme i videoprogramy s včelařskou tematikou, které nám poskytuje včelařské učiliště v Nasavrkách.

V letošním roce navštěvuje včelařský kroužek 13 dětí jak z Hradčovic, tak i z Veletin a Drslavic. Znalosti dětí chceme na jaře zúročit na oblastním kole soutěže mladých včelařů Zlatá včela v Ostrožské Nové Vsi. V loňském roce jsme se zúčastnili stejné soutěže v Uherském Brodě a jako nováčci jsme nepropadli, ale naopak jsme dosáhli dobrých výsledků.

V loňském roce už členové včelařského kroužku ochutnali „sladké“ výsledky své práce – med. Mohli jej ochutnat i naši spoluobčané při naší prezentaci během Dnů obce v Hradčovicích.

Díky dobrému počasí na začátku roku jsme provedli nutnou výměnu střešní krytiny na včelíně. Na tuto opravu podstatným dílem přispěl finančním darem pan Ing. Petr Krč, za což mu touto cestou děkujeme. Plánujeme provést obnovu venkovních nátěrů, vnitřní nátěry, položení podlahoviny, dovybavení drobným nábytkem, úpravy terénu včelnice (přístupové chodníčky) a doplnění včelařských potřeb. Část provozních nákladů jsme si schopni pokrýt svojí činností. Tyto příjmy ale nejsou dostatečné na další zvyšování úrovně kroužku. Chcete-li podpořit děti v jejich činnosti, přivítáme jakoukoli pomoc.

Včelařský kroužek děkuje všem zainteresovaným obcím za dosud poskytnutou podporu. Dále děkujeme za spolupráci Základní škole Hradčovice, předsedovi ZO ČSV p. J. Šobáňovi, jednateli ing. J. Weiserovi i ostatním členům ČSV za pomoc a spolupráci, bez které by včelařský kroužek nemohl existovat.

Miloš Čuda

vedoucí včelařského kroužku