Včelaři Hradčovice

Humor

Ptá se zákazník v obchodě. Je ten med český, nebo z dovozu. Proč se ptáte, odpoví prodavač. Chcete ho jíst nebo si s ním povídat.

Úplná znalost včelařeni je vyloučena, neboť čím více se člověk učí, tím více dochází k poznáni, že se musí učit ještě více.

Včelstvo, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestranná péče, udělá to, co se jemu bude hodit nejlépe.

Vést včelstva ve včelaření znamená, že si včely dovedou poradit samy jak přežít, navzdory včelaři.

Vždy se najdou aspoň dva odborníci, kteří vám poskytnou zcela protichůdné rady, týkající se jakéhokoli problému práce se včelstvy.

Potkají se dvě ženy. Co jsi taková rozpačitá? Ale manželovi jsem k narozeninám kopila kuklu, dýmák a rozpěrák. To jsi mu určitě udělala radost. Vždyť ty včely, co je má od baráku 40 km a navštěvuje je každý týden má už aspoň 5 let! Jak na ten dárek reagoval? No právě, to je to, zeptal se mě, co to je a na co to je.


Kdo je včelař?

Včelař musí být současně truhlář, zahradník, botanik, přírodovědec, zoolog, chemik, natěrač, elektrikář i zámečník. Vůbec musí rozumět všemu, dokázat zabývat se vším. Musí umět konstruovat, kreslit, vařiti dez­infikovat. A takž léčit. A to nejen včely. Často i členy své rodiny. (Samozřejmě, že včelími produkty). Včelař je optimista. Myslí na příští snůšku. Zapomíná na tu poslední, která na celé čáře zklamala. Je-li krásný slunný den příroda je v plném květu a včely pilně létají za snůškou, včelař se štěstím usmívá. Když v do­bě hlavní snůšky stále a stále prší, ustaraně vyhlíží oblohu a vzdychá.
Včelař je svědkem zázračných je­vů přírody - zázraku zrozeni i umí­rání. Pocit řádu, jímž je veškeré pří­rodní dění ovládáno, je mu vlastní. Neví nic o pracovní době, nepotře­buje uspávací tablety. Ke včelaření jsou třeba obyčejné lidské vlastnosti - sila a nezdolnost. Včelař je vždy přesvědčen, že může uskutečnit nemožné a že nikdo mu nemůže určit, kterou cestou se má dát!
Včelař je cestovatel. Naloží tucet včelstev na kodrcavou vlečku s úly pevně přivázanými drátem a za sou­mraku je převeze po hrbolatých cestách za snůškou do vzdálenosti třeba dvaceti i více kilometrů. Zapomíná kolik překážek mu­sel překonat, kolikrát museli zaklet, když vi­děl úly překypující včelami a medníky plnicí se medem. Usmíval se, vždyť čas a námaha nebyly vynaloženy marně.
Včelař je také zosobněná trpělivost. To když očekává zrod nové matky, roje nebo na­plnění medníků. Upadá však do beznaděje, když se do včelstva vkrádá nemoc a včelstvo hyne.
Včelař je nezdolný. Trpí ztrátami z požárů, vichřic, jedů, nemocí, ale dokáže dát dohromady to, co zbylo a začít znovu s kladívkem, pilkou, hřebíky a prkny v rukou.
Včelař je šetrný. Pochoduje kilometry s úlem na ramenou nebo s rojáčkem v ru­ce, aby sundal roj z větve šest metrů vyso­ko nad zemí. Každopádně přinese roj domů, i kdyby na to měl obětovat celý půlden.
Včelař je šetrný a ušlechtilý. Ochotně předává získané zkušenosti svým kolegům, dovede uklidnit nervy souseda, když jeho včely u něj hledají vodu. Rád daru­je dětem trochu medu na ochutnání vy­světluje nezastupitelnou úlohu včel při opylováni zemědělských kultur, ale upozorňuje i na nebezpečí, které by vzniklo pro celý svět, kdyby včely byly vyhubeny. Pociťuje něco, čemu se dá říci uspoko­jením vždyť je přece VČELAŘ!