Veřejné zasedání zastupitelstva obce

15.72008
Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

16. zasedání  zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 15. července 2008 v 19,00 hodin v obřadní síni obecního úřadu.

Program :

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Projednání prodeje movité části plynárenského zařízení STL plynovod PE DN 90 v délce 73 m na pozemcích pč. 430/4 a 3709/2 k.ú. Hradčovice.

4. Úprava rozpočtu č. 3/2008

5. Projednání výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Hradčovice.

6. Návrh na prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3709/38 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 3709/1 o výměře 39 m2 k.ú. Hradčovice.

7. Různé

8. Závěr

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00