Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

9.112010

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

ustavující zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 9. listopadu  2010 v 18,00 hodin v obřadní síni budovy obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Složení slibu členy zastupitelstva obce

3. Schválení programu zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Volba volební a návrhové komise

5. Volba starosty a místostarosty obce

a) určení funkce, která bude vykonávána dle § 71 zákona o obcích jako dlouhodobě uvolněná, určení počtu místostarostů

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty

c) volba starosty obce

d) volby místostarosty obce

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního výboru a výboru kontrolního

b) volba předsedy kontrolního výboru

c) volba členů kontrolního výboru

d) volba předsedy finančního výboru

e) volba členů finančního výboru

7. Zřízení výboru pro rodinu

a) volba předsedy výboru pro rodinu

b) volba členů redakční rady Hradčovských listů

9. Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce, dle § 72 o obcích

11. Projednání prodeje přípojky plynu k budově hasičské zbrojnice, Hradčovice čp. 6

12. Různé

13. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00