Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

1.92011

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů,

8. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v 19,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Smlouva č. 4510-357/003/2011 - UH o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - přípojka NN, Daňková, Lhotka u Hradčovic

4. Smlouva č . 4509-703/002/2011 - UH o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - přípojka NN, Bičan, Hradčovice

5. Informace o zavedení štítkového systému na popelové nádoby od r. 2012

6. Prodej pozemku

7. Rozpočtové opatření č. 4/2011

8. Informace ředitele Základní školy Hradčovice o způsobu řešení závěrů inspekční zprávy ČŠI o kontrole školy

9. Informace o účasti obce na Slováckých slavnostech vína 2011 v Uherském Hradišti

10. Různé:

a) Informace o výběrovém řízení na zhotovitele díla "Oprava fasády budovy č.p. 62 Hradčovice  - Lhotka

b) Žádost MO včelařů o příspěvek na krytí nákladů souvisejících s koupí zahradního domku pro kroužek Mladých včelařů

11. Závěr

Podle ust. § 92 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněních pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00