Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

24.52011

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

6. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 24. května 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Stanovení způsobu sjednání a výše nájmu u obecních bytů, Hradčovice 241, od 01.09.2011

4. Dohoda obcí Hradčovice a Drslavice o změně obecní hranice k.ú. Hradčovice a k.ú. Drslavice navržené v rámci komplex. pozemk.úprav v k.ú. Hradčovice

5. Dohoda obcí Hradčovice a Drslavice  o změně obecní hranice k.ú.Lhotka u Hradčovic a k.ú. Drslavice navržené v rámci komplex. pozemk. úprav v k.ú. Lhotka u Hradčovic

6. Dohoda obcí Hradčovice a Veletiny o změně obecní hranice k.ú. Hradčovice a k.ú. Veletiny navržené v rámci komplex. pozemk. úprav k.ú. Hradčovice

7. Závěrečný účet obcí zřízených příspěvkových organizací za kalendářní rok 2010:

a) Mateřské školy

b) Základní školy

8. Závěrečný účet obce Hradčovice za rok 2010

9. Vyřazení motorového vozidla Škoda Forman z majetku obce

10. Úprava rozpočtu č. 2/2011

11. Smlouva o poskytnutí celkové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

12. Různé:

a) Seznámení se závěry inspekční zprávy ČŠI o kontrole ZŠ Hradčovice

b) Informace o výsledku výběrového řízení na zhotovitele díla "Rekonstrukce dětského hřiště a jeho technických prvků v zahradní části MŠ Hradčovice"

c) Žádost o koupi obecního pozemku

13. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00