Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

29.62010

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

31. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 29. června 2010 v 19,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve věci umístění kabelového vedení NN na pozemku p.č. 1583/48 k.ú. Lhotka u Hradčovic

4. Závěrečný účet obce a Zpráva o hospodaření obce za r. 2009

5. Výsledek hospodaření obcí zřízených příspěvkových organizací za rok 2009

    a) Mateřské školy Hradčovice

    b) Základní školy Hradčovice

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ZO ČS včelařů Hradčovice

7. Úprava rozpočtu č. 3/2010

8. Různé

9. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00