Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

25.12011

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

3. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 25. ledna 2011 v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Úprava odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce v souladu s nařízení vlády č. 375/2010 Sb.

4. Rozpočet obce na r. 2011 a Rozpočtový výhled obce na léta 2012 - 2014

5. Žádost o pronájem pozemku

6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve věci kabelového vedení NN -Hradčovice, přípojka Moštěk, p.č. 700/23 k.ú. Hradčovice

7. Různé

     Informace o:

     a) výběrovém řízení na zhotovitele díla "Výměna oken a dveří na budově místní knihovny a domu pro zahrádkáře - Obec Hradčovice"

     b) výběrovém řízení na zhotovitele díla "Oprava fasády na budově Lhotka č. 62"

     c) žádost Mysliveckého sdružení Hradčovice o poskytnutí příspěvku na opravu mysliveckého zařízení Bukovina"

 8. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00