Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

26.12010

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

28. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 26. ledna v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Schválení rozpočtového výhledu obce na léta 2010 - 2011 a rozpočtu obce na rok 2010

4. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene mezi obcí Hradčovice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, číslo smlouvy ZLN-4-S-00179/09 a číslo smlouvy ZLN-5-S-00204/10

5. Prodej pozemků: p.č. 1595/12, k.ú. Lhotka u Hradčovic o výměře 355 m2 a pozemku p.č. 1595/13, k.ú. Lhotka u Hradčovic o výměře 93 m2

6. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2009

7. Nájemní smlouva mezi obcí Hradčovice a MO MS Hradčovice o pronájmu mysliveckého zařízení Bukovina

8. Projednání daru obci Hradčovice

9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Hradčovice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro zřízení a provozování distribuční sítě - přípojky NN - na pozemcích p.č. 1584/2 a p.č. 1584/19 k.ú. Lhotka u Hradčovic

10. Různé

11. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00