Pozvánka na 25. zasedání ZO

27.52014

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 25. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční v úterý 27. května 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: 1. Zahájení. 2. Kontrola usnesení. 3. Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených obcí v roce 2013: Mateřská škola, Základní škola. 4. Hospodaření obce v roce 2013: a) účetní závěrka obce k 31.12. 2013 b) závěrečný účet obce k 31.12.2013. 5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. NV24/01/2003 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu. 6. Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o úhradě nákladů při zajišťováníprovozu systému  sběru odpadu. 7. Propachtování pozemků ve vlastnictví obce Hradčovice: a) pozemek p.č. 5481, ostatní plocha k. ú. Hradčovice b) části pozemku p. č. 5588, ostatní plocha, k. ú. Hradčovice. 8.Nabídka odkupu pozemku p. č. 5889, k.ú. Hradčovice do vlastnictví obce Hradčovice. 9. Rozpočtové opatření č. 1/2014. 10. Povodňový plán obce. 11. Různé. 12. Závěr. Podle ust. § 93 odst.2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná. 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00