Pozvánka na 24.zasedání ZO Hradčovice

25.32014

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 24. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční v úterý 25. března 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: 1. Zahájení. 2. Kontrola usnesení. 3. Zpráva o inventarizaci majetku obce se stavem k 31.12.2013. 4. Zpráva o výsledku účetního auditu obce za rok 2013. 5. Smlouva č.104 000 4775/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v případě výstavby kabelového vedení NN v obci. 6. Žádost spolků a organizací o přidělení dotace na činnost a na rozvoj kulturního, sportovního a společenského života v obci. 7. různé. 8. Závěr. Podle ust. § 93 odst.2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná. 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00