Pozvánka na 24.zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

30.62009

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

24. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 30. června 2009 v 19,00 hodin v obřadní síni obecního úřadu.

Program :

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Projednání zřizovacích listin obce Hradčovice ve věci zřízení MŠ Hradčovice  a ZŠ Hradčovice jako příspěvkových organizací

4. Projednání návrhu na rozšíření MŠ Hradčovice

5. Projednání nabídkového rozpočtu  víceprací "Výstavba víceúčelového hřiště - Hradčovice  VCP 2A"

6. Úprava rozpočtu č. 4/2009

7. Informace o Strategickém plánu Leader MAS Dolní Poolšaví

8. Různé

a) projednání žádosti občanů o vytvoření stavebních míst na pozemcích p.č. 721/1 a p.č. 722/1 k.ú. Hradčovice

b) informace o výběru zhotovitele stavby "Úprava prostranství v okolí kaple Panny Marie Lurdské" a způsobu její realizace

c) informace o výběru dodavatele zařízení v rámci projektu CZECH-POINT

d) informace o smlouvách s E-ON, a.s. o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2010

9. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00