Pozvánka na 21. zasedání ZO Hradčovice

29.102013

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 21. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční v úterý 29. října 2013 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Zahájení.

2. Kontrola usnesení.

3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce:

a) pozemku st. č. 466, zastavěná plocha, o výměře 46 m2, k. ú. Hradčovice.

b) pozemku p. č. 5956/2, ostatní plocha, o výměře 1060 m2, vzniklý oddělením od pozemku p. č. 5956, k. ú. Hradčovice.

c) pozemku st. č. 271, zastavěná plocha, o výměře 36 m2, k. ú. Lhotka u Hradčovic.

d) pozemku p. č. 2644, ostatní plocha, o výměře 766 m2, k. ú. Lhotka u Hradčovic

4. Základní pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

5. Žádost Zlínského kraje o navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro léta 2014 a 2015.

6. Smlouva o poskytnutí pracovně lékařské péče v případě zaměstnanců obce.

7. Rozpočtové opatření č. 4/2013.

8. Hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví v roce 2012, rozpočet roku 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014 až 2016.

9. Obecně závazná vyhláška obce Hradčovice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradčovice.

10. Různé.

11. Závěr.

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00