Pozvánka na 20. zasedání ZO Hradčovice

20.82013

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 20. zasedání ZO Hradčovice, které se uskuteční v úterý 20. srpna 2013 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Zahájení.

2. Kontrola usnesení.

3. Nákup pozemků do vlastnictví obce:

a) pozemku p. č. 700/28, ostatní plocha- ostatní komunikace, o výměře 72 m2 , k. ú. Hradčovice.

b) pozemku p. č. 700/27, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 28 m2, k. ú. Hradčovice.

c) pozemku p. č. 700/26, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 92 m2, k. ú. Hradčovice.

d) pozemku p. č. 700/25, ostatníplocha - ostatní komunikace, o výměře 100 m2, k. ú. Hradčovice.

4. Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce:

a) pozemku st. č. 466, zastavěná plocha, o výměře 46 m2, k. ú. Hradčovice.

b) pozemku p. č. 5956/2, ostatní plocha, o výměře 1060 m2, vzniklý oddělením od pozemku p. č. 5956, k. ú. Hradčovice.

c) pozemku st. č. 271, zastavěná plocha, o výměře 36 m2, k. ú. Lhotka u Hradčovic.

d) pozemku p. č. 2644, ostatní plocha, o výměře 766 m2, k. ú. Lhotka u Hradčovic.

5. Účast na Slavnostech vína a otevřených památkách 2013, v Uh. Hradišti.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2013.

7. Smlouva o uzavření věcného břemene "Plynárenské zařízení- Daňkovi, Lh.123".

8. Různé.

9. Závěr.

Podle ust. § 93 odst. 2 zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepdisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00