Pozvánka na 20.zasedání zastupitelstva obce

29.12009

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 20. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2009 v 18,00 hod v obřadní síni obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Schválení rozpočtu obce na r. 2009 

4. Projednání  Závěrečné zprávy o inventarizaci majetku obce k 31.12. 2008

5. Projednání obecně závazné vyhlášky "Požární řád obce Hradčovice" 

6. Informace o Plánu společných nařízení pozemkových úprav k.ú. Hradčovice a k.ú. Lhotka u Hradčovic 

7. Různé

- informace o pronájmu zemědělské půdy k užívání

- informace o záměru podání žádostí na získání dotací na r. 2009 z rozpočtu Zlínského kraje

- informace o zpracování obsahových náplní informačních tabulí v obci 

8. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

                  

                  

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00