Pozvánka na 19. zasedání ZO Hradčovice

21.52013

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 19. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční v úterý 21. května 2013 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací  v roce 2012 - Mateřské školy, Základní školy

4. Hospodaření obce v roce 2012 - účetní závěrka obce, závěrečný účet obce, zpráva o výsledku účetního auditu obce

5. Pronájem pozemků ve vlastnictví obce Hradčovice -pronájem části pozemku p.č. 4657, k.ú. Hradčovice, pronájem části pozemků p.č. 1884, 1966, 1902 vše  k.ú. Lhotka u Hradčovic.

6. Prodej nepotřebného drobného movitého majetku ve vlastnictví obce Hradčovice - bubnového rotačního žacího stroje.

7. Žádost Dětského folklórního souboru Veleťánek o finanční příspěvek.

8. Záměr obce na zřízení sběrného dvora.

9. Rozpočtové opatření č. 2/2013.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene "Plynárenské zařízení - Oharková".

11. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Hradčovice.

12. Různé: a) příprava Dne obce v rámci oslav 25. výročí DH Hradčovjanka, b) informace o umístění opuštěných psů

13. Závěr.

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00