Pozvánka na 18. zasedání ZO Hradčovice

19.32013

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,18. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice. které se uskuteční v úterý 19. března 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Hospodaření obce Hradčovice v roce 2012

    a) účetní závěrka obce k 31.12.2012

    b) závěrečný účet obce k 31.12.2012

    c) Zpráva o výsledku účetního auditu obce za rok 2012

4. Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2012

5. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - "Hradčovice-přípojka Pišoja"

6. Žádost spolků a organizací o přidělení dotace na činnost:

    a) Základní organizace Českého svazu včelařů Hradčovice

    b) Myslivecké sdružení Hradčovice

    c) Československé obce legionářské, Nadační fond LEGIE 100

7. Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví obce Hradčovice

8. Projekt: "Revitalizace centrální části veřejného prostranství obce Hradčovice-2.etapa"

9. Rozpočtové opatření č. 1/2013

10. Různé:

     a) informace o výběrovém řízení na zhotovitele díla: "Restaurování pamětního kříže v Maršovcích, obec Hradčovice"

11. Závěr

Podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00