Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

10.122012

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst.1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 16. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční v úterý 11. prosince 2012 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyvážení a odstraňování komunálních odpadů.

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem.

5. Sestavení rozpočtu obce na rok 2013 a úprava rozpočtového výhledu do r. 2015. Rozpočtové provizorium na r. 2013.

6. Plán inventarizace majetku na rok 2012. Jmenování inventarizačních komisí.

7. Mandátní smlouva k zabezpečení výběrového řízení na zhotovení díla "Revitalizace centrální části obce Hradčovice".

8. Smlouva o převodu majetku z Mikroregionu Dolní Poolšaví do vlastnictví obce Hradčovice.

9. Rozpočtové opatření č. 5/2012.

10. Rozpočet Sdružení měst a obcí Východní Moravy pro rok 2013.

11. Různé: a) informace o vánočních akcích Mikroregionu Dolní Poolšaví. b) informace o vánočních akcích v obci

12. Závěr

Podle ustanovení § 93 odst. 2 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00