Pozvánka na 14. zasedání ZO Hradčovice

21.82012

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

14. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

které se uskuteční v úterý 21. srpna 2012 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Záhájení

2. Kontrola usnesení

3. Ocenění pozemků v majetku obce Hradčovice po skončení pozemkových úprav na k.ú. Hradčovice a k.ú. Lhotka u Hradčovic.

4. Převedení majetku Mikroregionu Dolní Poolšaví do vlastnictví obce Hradčovice (k 1.1.2013).

5. Úprava výše příspěvku za členství v Mikroregionu Dolní Poolšaví.

6. Žádost dětského folklorního souboru Veleťánek, o.s. o finanční příspěvek.

7. Rozpočtové opatření č. 3/2012.

8. Prodej pozemku p.č. 3756/2 k.ú. Hradčovice.

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku obce - v případě akce "Lhotka u Hradčovic, přípojka Šrámek".

10. Různé:

       a) vyhodnocení Dnů obce 2012

       b) prezentace obce na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek 2012

11. Závěr

Podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00