Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

29.52012

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

13. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 29. května v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Smlouva o ujednání mezi Obcí Hradčovice a Mysliveckým sdružením Hradčovice:

a) Smlouva o bezúročné penežité půjčce

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - přípojka NN Kovařík (Súhrady)

5. Smlouva č. 4510-424/002/2011-UH,MDP GEO o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - přípojka NN - Moštěk

6. Smlouva o zřízení věcného břemene - přípojka plynu, manželé Hřibovi, Lhotka 122

7. Výsledky pasportizace veřejného osvětlení v obci

8. Žádost o přeložku vodovodního řadu obce

9. Žádost o zavedení platby stravného a školného bezhotovostní formou

10. Rozpočtové opatření č. 2/2012

11. Rozpočet Mikroregionu Dolní Poolšaví na rok 2012. Závěrečný účet za rok 2011

12. Různé:

a) Informace o nabídce dodávky elektrické energie - veřejné osvětlení na léta 2013 - 2015

b) Informace o organizaci Dnů obce 2012

13. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00