Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

27.32012

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

12. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 27. března v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Inventarizace majetku obce k 31.12.2011

4. Hospodaření u obcí zřízených příspěvkových organizací, a to:

a) Mateřské školy Hradčovice,

b) Základní školy Hradčovice,           v roce 2011.

5. Hospodaření obce v roce 2011. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2011.

6. Informace o účasti obce ve sdružení obcí a měst v roce 2012:

a) v MAS Dolní Poolšaví,

b) v Mikroregionu Dolní Poolšaví,

c) ve Sdružení měst a obcí Východní Moravy,

d) ve Sdružení místních samospráv  ČR,

e) ukončení členství obce ve Sdružení Uherskobrodsko.

7. Informace o stavu realizace projektů:

a) Hradčovice - biologicky rozložitelný odpad,

b) předláždění chodníku Hradčovice, Dolní konec,

c) Hradčovice - parkoviště u hřbitova,

d) Hradčovice - parkoviště u obecního úřadu,

e) zahradní úpravy veřejného prostranství ve Lhotce, nad obchodem.

8. Rozhodnutí Zastupitelstva obce o způsobu obsazení míst ředitelů Mateřské školy Hradčovice a Základní školy Hradčovice

9. Obsah zápisu do kroniky obce za r. 2011.

10. Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi Městem Uherský Brod a obcí Hradčovice

11. Zámysl obce Hradčovice na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

12. Nákup pozemku do vlastnictví obce

13. Různé:

a) stav knižního fondu Místní knihovny ve Lhotce

b) žádost Charity Uh.Brod o příspěvek na podporu financování projektů sociálních služeb v roce 2012

14. Rozpočtové opatření č. 1/2012

15. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00