Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

24.12012

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

11. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 24. ledna 2012 v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Projednání a schválení Rozpočtu obce Hradčovice na r. 2012 a Rozpočtového výhledu obce Hradčovice na období 2013 - 2014.

4. Smlouva o smlouvě budoucí. Nákup pozemku do majetku obce Hradčovice

5. Úprava poplatku za energie v případě využívání Víceúčelového hřiště v Hradčovicích.

6. Úprava poplatku za úhradu nákladů při zajišťování provozu systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování odpadu v případě podnikatelských subjektů v obci.

7. Různé:

a) Informace o výsledcích výběrového řízení na zhotovitele díla "Místní komunikace Padělky, Hradčovice"

b) Informace o výsledcích výběrového řízení na zhotovitele díla "Obnova sousoší sv. Cyrila a Metoděje, Hradčovice"

8. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00