Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice

13.122011

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

10. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice,

které se uskuteční v úterý 13. prosince 2011 v 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Výsledky účetního auditu obce za 1. pololetí roku 2011

4. Odpisový plán majetku obce Hradčovice

5. Směrnice k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Hradčovice

6. Jmenování komisí k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce za rok 2011

7. Zásady sestavení rozpočtu obce na rok 2012 a úprava rozpočtového výhledu do roku 2014. Rozpočtové provizorium na rok 2012

8. Rozpočtové opatření č. 6/2011

9. Delegování zástupce obce do Školské rady ZŠ Hradčovice na období 2011 - 2014

10. Různé:

a) Informace o rozdělení folklorního příspěvku za reprezentaci obce na Slováckých slavnostech vína 2011

b) Žádost o vyjádření souhlasu se stavebními úpravami stavby nacházející se na pozemku obce

c) Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2012

11. Závěr

Podle ust. § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00