Pozvánka 23. zasedání ZO

29.12014

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 23. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční ve středu 29. ledna 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program:  1. Zahájení. 2. Kontrola usnesení. 3. Rozpočet obce Hradčovice na rok 2014. 4. Rozpočtový výhled obce Hradčovice na léta 2015-2016. 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti. 6. Různé. 7. Závěr. Podle ustanovení §93 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - strarosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Pracovní doba

úřední hodiny:
Po 7:30-16:30, St 7:30 - 17:00


Út, Čt, Pá 7:30 - 15:00