10.122013

Starosta obce Hradčovice svolává podle § 92 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 22. zasedání zastupitelstva obce Hradčovice, které se uskuteční v úterý 10. prosince 2013 v 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Plány financování obnovy kanalizace v obci Hradčovice na období 2014-2023.

4. Provozní řád Sběrného dvora Hradčovice.

5. Smlouva č. OT-14130006351/002 o zřízení práva odpovídajího věcnému břemenu - el.přípojka Šrámek.

6. Smlouva č. 1040005786/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - úprava sítě NN-Matyáš.

7. Inventarizace majetku obce, se stavem k 31.12.2013.

    a) Plán inventarizace majetku obce

    b) Složení inventarizačních komisí

    c) Odpisový plán majetku Obce Hradčovice

    d) Odpisový plán majetku Základní školy Hradčovice

    e) Odpisový plán majetku Mateřské školy Hradčovice

8. Rozpočtové provizorium na rok 2014

9. Rozpočtové opatření č. 5/2013

10. Prodej pozemku p.č. 5901, k.ú. Hradčovice

11. Různé:

     a) Seznam jubilantů v roce 2014

     b) Rozpočet Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2014

12. Závěr

Podle ust. § 93 odst.2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná.

 

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00