Informace dle zákona 106/1999 Sb.

1) Úplný oficiální název obce
Obec Hradčovice

2) Důvod a způsob založení
Zákon o obcích 128/2000 Sb.

3) Organizační struktura
Doc.RSDr.Jan Popelka, CSc - starosta
Ludmila Šišáková - matrikářka, účetní
Věra Omelková - účetní ZŠ,MŠ
Adéla Tihelková - pokladní

4) Kontaktní spojení
Obecní úřad Hradčovice, č.p. 168, 687 33 Hradčovice
Tel.: 572 671 102 (starosta), 572 671 103 (matrikářka, účetní)
Fax : 572 671 102
E-mail: obec@hradcovice.cz
WWW stránka: http://www.hradcovice.cz
I
D datové schránky: qq4bd3e

5) Bankovní spojení
8520721/0100
Komerční banka Uherský Brod

6) IČO
00290963

7) DIČ
Obec není plátcem DPH

8) Rozpočet

9) Žádosti o informace
OÚ Hradčovice (viz kontakt)

10) Příjem žádostí a dalších podání
OÚ Hradčovice

11) Opravné prostředky
V místě a lhůtě vypsaném na rozhodnutí v odstavci poučení

12) Formuláře pro styk s úřadem

  • žádost o povolení kácení
  • přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • potvrzení o změně trvalého pobytu
  • žádost o poskytnutí informací z informačního systému
  • matriční doklady

13) Návody na řešení situací (popisy postupů)
Obecně závazné vyhlášky v bodě č.14, dále poplatky za:

  • komunální odpad
  • hroby
  • vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin)

14) Nejdůležitější předpisy

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102

Pracovní doba

úřední hodiny:
Po 7:30-16:30, St 7:30 - 17:00


Út, Čt, Pá 7:30 - 15:00