Informace dle zákona 106/1999 Sb.

1) Úplný oficiální název obce
Obec Hradčovice

2) Důvod a způsob založení
Zákon o obcích 128/2000 Sb.

3) Organizační struktura

Starosta obce - Antonín Ondrůšek 
Místostarosta obce - Mgr. Josef Hruboš
Zastupitelstvo obce - 11 členů
 - Kontrolní výbor - 3 členové
 - Finanční výbor - 3 členové
 - Výbor pro rodinu - 3 členové
 - Redakční rada Hradčovských listů - 5 členů

Obecní úřad
Marie Buráňová - účetní
Věra Omelková - účetní ZŠ,MŠ
Jana Chrástková -matrikářka, pokladní

Příspěvkové organizace
Základní škola Hradčovice - IČ: 75020769, Mateřská škola Hradčovice - IČ: 75020751 

4) Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obecní úřad Hradčovice, č.p. 168, 687 33 Hradčovice

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obecní úřad Hradčovice, č.p. 168, 687 33 Hradčovice

  4.3 Úřední hodiny
  Po 7:30-16:30, St 7:30 - 17:00

  4.4 Telefonní čísla
  
Tel.: 572 671 102 (starosta), 572 671 103 (matrikářka, účetní)  

  4.5 Číslo faxu
       
Obec nemá fax. 

  4.6 Adresa internetové stránky
  WWW stránka: http://www.hradcovice.cz  

  4.7  Adresa e-podatelny
  E-mail: obec@hradcovice.cz
  iPodatelna: 
iPodatelna  

  4.8 Další elektronické adresy
  
ID datové schránky: qq4bd3e

5) Případné platby lze poukázat
Číslo účtu:  8520721/0100    Komerční banka Uherský Brod. Platby v hotovosti lze uhradit do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách.

6) IČO
00290963

7) DIČ
Obec není plátcem DPH

8) Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů

   8.2 Rozpočet

         viz úřední deska obce

9) Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1),
za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti
uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz. bod 4.7)
nebo do datové schránky obce (viz. bod 4.8).

10) Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu  (viz. bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz. bod 4.7), nebo do
datové schrávnky obce (viz. bod 4.8).

11) Opravné prostředky
V místě a lhůtě vypsaném na rozhodnutí v odstavci poučení

12) Formuláře pro styk s úřadem

      Formuláře lze získat na obecním úřadě v úředních hodinách.

  • žádost o povolení kácení
  • přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • potvrzení o změně trvalého pobytu
  • žádost o poskytnutí informací z informačního systému
  • matriční doklady

13) Návody na řešení situací (popisy postupů)
Obecně závazné vyhlášky v bodě č.14, dále poplatky za:

  • komunální odpad
  • hroby
  • vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin)

14) Nejdůležitější předpisy

15) Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

          Žádná usnesení vydanádle § 16a odst.7 InfZ nebyla dosud přijata.

16) Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence
         
V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00