Hlášení obecního rozhlasu 22.06.2021

22.62021

 

1. Soukromý prodejce Synek Vacenovice bude zítra ve středu 23. června v Hradčovicích od 10,30 do 11,00 a ve Lhotce od 11 – 11,15 prodávat jablka Golden a Jonagold za 20 - 24,-Kč/kg a nové brambory 16,-Kč.

 

2. Společnost Rumpold oznamuje, že z technických důvodů dnes neproběhne pravidelný svoz komunálního odpadu. Vývoz popelnic proběhne zítra ve středu 23. června.

 

3. Zítra ve středu 23. června v 17,00 se v zasedací místnosti obecního úřadu koná zasedání zastupitelstva obce na programu je zahájení, schválení programu, kontrola usnesení, Hospodaření příspěvkových organizací obce Hradčovice v roce 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce, Odpisový plán na rok 2021 – obec, ZŠ, MŠ, Hospodaření Sdružení  měst a obcí Východní Moravy, Hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví v roce 2020, Smlouva o zřízení VB, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB, Nákup pozemku do majetku obce, Nákup pozemků do majetku obce, Žádost o odkup pozemků, Směnná smlouva, Výběrové řízení na veřejnou zakázku - „Rozšíření rozvodné sítě pitné vody v obci Hradčovice - Lhotka“, Výběrové řízení na veřejnou zakázku - „Vestavba bytových jednotek do půdy knihovny v obci Hradčovice část Lhotka“, Žádost o dotaci na lesní techniku, Smlouva o dílo „Územní plán Hradčovice“ – změna č.2, rozpočtové opatření, různé a závěr. Zastupitelstva obce jsou veřejná.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00