Hlášení obecního rozhlasu 07.09.2020

7.92020

1. Soukromý prodejce paní Plesnerová bude zítra v úterý 8. září před prodejnou jednoty prodávat pánský a dámský podzimní textil a bude probíhat výprodej letního textilu.

 

2. . Zítra v úterý 8. září v 17,00 se v zasedací místnosti obecního úřadu koná zasedání zastupitelstva obce na programu je zahájení, schválení programu, kontrola usnesení, hospodaření Sdružení měst a obcí Východní Moravy v roce 2019, návrh závěrečného účtu Mikroregion Dolní Poolšaví za rok 2019, souhlas obce se zařazením území obce do území působnosti MAS Dolní Poolšaví, žádost o prodloužení stávajícího vodovodního řádu v místní části Padělky, usnesení o přezkumném řízení, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030061052/003, Sedlářová kabel NN, smlouva o zřízení věcného břemene, plynová přípojka Javor, smlouva o smlouvě budoucí č. V 41/01/2020 o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, Rumpold - Dodatek smlouvy č. 5/2020, seznámení s obsahem zápisu ekonomické rady Římskokatolické farnosti Hradčovice, prodej pozemků obce: č. 2390/2 a p. č. 2375/2, k. ú. Lhotka u Hradčovic, dle Záměru obce ze dne 12. 06. 2020, Rozpočtové opatření 3/2020, různé a závěr. Zastupitelstva obce jsou veřejná. Žádáme občany, aby zvážili svoji účast na tomto jednání. Děkujeme.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00