Hlášení obecního rozhlasu 04.06.2019

4.62019

1. Dnes v 17 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu koná zasedání zastupitelstva obce. Na programu bude zahájení, schválení programu, kontrola usnesení, hospodaření mateřské a základní školy a obce Hradčovice, zpráva o přezkoumání hospodaření obce, zpráva o výsledku inventarizace majetku obce, odpisový plán na rok 2019, hospodaření sdružení měst a obcí Východní Moravy, smlouva o smlouvě budoucí, smlouvy o zřízení věcných břemen, kupní smlouva na převod nemovitých věcí do majetku obce, plán financování obnovy kanalizace pro veřejnou potřebu, žádost o odkup částí pozemků, projednání stížnosti, finanční dar SDH, rozpočtové opatření, různé a závěr. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

 

2. Soukromý prodejce Synek Vacenovice bude zítra ve středu 5. června v Hradčovicích od 10,30 do 11 hodin a ve Lhotce od 11 – 11,15h jablka Golden a Jonagold za 12 – 16 Kč/kg.

 

3. Žádáme občany, aby nesypali posečenou trávu do potoka.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - strarosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Pracovní doba

úřední hodiny:
Po 7:30-16:30, St 7:30 - 17:00


Út, Čt, Pá 7:30 - 15:00