Výzva občanům

9.72014

Vážení občané,

jako starosta obce se na Vás obracím  v souvislosti s otázkou ochrany životního prostředí a krajiny a se snahou o zabránění vývozu různého odpadu a nepotřebného materiálu (zeminy, klestí, slámy, stavební suti, plastů aj.) nezodpovědnými osobami volně do přírody kolem naší obce právě v době, kdy zde probíhá výstavba polních cest a je větší pohyb vozidel a jiné silniční techniky. Obec v tomto roce uhradila nemalou částku za sanaci zejména stavebního odpadu, který byl již dříve vyvážen na různá místa do tehdejších polních cest a kolem nich, zejména ve Lhotce v lokalitě u sv.Jana. Bylo by špatné, kdyby životní prostředí, které je nás všech, bylo takovým odpadem znečišťováno. Proto se nebojme upozornit na každý případ tohoto nešvaru právě v zájmu ochrany přírody. Vždyť tato nekončí za vraty našich domů, plotů a zahrad, ale je bez hranic.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00