Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

27.62011

Obec Hradčovice vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu na zhotovení díla, a to "Oprava fasády na budově čp. 62 Hradčovice - Lhotka (obecní byt a knihovna). Podklady pro zadání stavebních prací budou přihlášeným sděleny při obhlídce budovy, a to v pondělí 11.07.2011, v 8,00 hod na místě samém.

Nabídku, ve které žádáme uvést spolu s položkovým rozpočtem a cenou díla, dobu poskytnuté záruky na provedené práce i odsouhlasení termínu realizace, žádáme dodat na Obecní úřad v Hradčovicích, a to osobně, poštou nebo e-mailem, do pátku 29.7.2011 do 12,00 hod.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00