Využívání srážkových vod - Hradčovice

24.32021

Obec Hradčovice získala příslib dotace na odvod srážkových vod ze čtyř objektů občanské vybavenosti ve třech lokalitách v obci Hradčovice. Konkrétně se jedná o lokalitu 1 (obecní úřad a základní škola), lokalitu 2 (knihovna) a lokalitu 3 (sportovní hala u fotbalového hřiště). V rámci realizace projektu dojde k hospodaření se srážkovými vodami z plochy o celkové výměře 2 320 m2 do nádrží o celkovém objemu téměř 100 m3. Akce bude realizována během jara a léta 2021.

Zásadní změnou, která vznikne díky realizaci tohoto projektu, je zcela a naprosto inovativní systém hospodaření se srážkovými odpadními vodami. Ze střech celkem 4 objektů rozmístěných ve třech lokalitách v obci Hradčovice dojde ke sběru těchto vod do podzemních nádrží a k jejich následnému čerpání pro účely zálivky zeleně v intravilánu i extravilánu obce.

Cílem projektu je zajistit dostatečné množství srážkové vody pro zálivku zeleně v obci i mimo ni po dobu vegetace (duben - říjen).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00