VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE DÍLA "OBNOVENÍ FUNKČNOSTI RETENČNÍCH NÁDRŽÍ NA BEZEJMENNÉM PŘÍTOKU HRADČOVICKÉHO POTOKA"

15.112010

Obec Hradčovice, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele díla: "Obnovení funkčnosti retenčních nádrží na bezejmenném přítoku Hradčovického potoka", spočívající zejména v jejich odbahnění. Následná realizace uvedeného díla je plánována na období dubna  - května 2011. Nabídky na výše uvedené práce lze podat v písemné podobě na obecním úřadě  v Hradčovicích, a to osobně nebo poštou, na adresu: Obec Hradčovice, čp. 168, 687 33 Hradčovice. Termín dodání nabídek je do 30. listopadu 2010.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00