VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VÝMĚNU OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ BUDOVY MÍSTNÍ KNIHOVNY A ZAHRÁDKÁŘŮ

15.112010

Obec Hradčovice, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele výměny 8 oken a 1 ks vstupních dveří, za plastové na budově knihovny obce, budovy čp.62 Lhotka, 687 33 Hradčovice a výměny 4 ks oken a 2 ks vstupních dveří na budově  zahrádkářů v obci Hradčovice, s následnou realizací uvedených prací v plném rozsahu v měsících březen - duben 2011.  Nabídky na výše uvedené práce lze podat v písemné podobě na obecním úřadě v Hradčovicích, a to buď osobně nebo poštou na adresu: Obec Hradčovice čp. 168, 687 33 Hradčovice. Termín dodání nabídek je do 15. prosince 2011.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00