VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE A ZHOTOVITELE DÍLA "Vestavba výtahu v budově OÚ Hradčovice - završení bezbariérovosti jejího využívání"

7.12011

Obec Hradčovice vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výběrové řízení na dodavatele výtahu a zhotovitele díla "Vestavba výtahu v budově OÚ Hradčovice - završení bezbariérovosti jejího využívání" , spočívající:

-v  dodání a montáži  lanového bezstrojovnového výtahu, s nosností 450 kg, s rychlostí 1m/sec, včetně ocelové konstrukce šachty, zasklené bezpečnostním sklem. V nabídce je nutno respektovat požadavky s ohledem na závazné předpisy a platné technické normy instalace a užívání výtahu s výše uvedenými parametry. Počet stanic/ nástupiště 4/4, kabina/neprůchozí. Šachetní dveře nerezové. Vybavení dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. Stavební dokumentace, nutná pro zpracování dané nabídky, je dostupná k nahlédnutí na OÚ v Hradčovicích, souběžně s provedením obhlídky místa stavby.

Nabídky na výše uvedené dílo žádáme dodat v písemné podobě, a to poštou nebo osobně, na adresu: Obec Hradčovice čp. 168, 687 33 Hradčovice. Nebo elektronicky, na adresu: starosta@hradcovice.cz, a to do 23. ledna 2011.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00