Uzavírka pozemní komunikace a objízdná trasa

7.82020

Dovolujeme si vás informovat o připravované uzavírce silnice I/50.

Oprava povrchu silnice I/50 v úseku mezi obcí Veletiny a městem Uherský Brod bude prováděna od 24.8.-31.10.2020, nebo dle příslušného povolení uzavírky. V místě řešeného úseku se nachází několik křížení, které budou stavbou dotčeny a vzhledem k tomu jsou navrženy dvě objízdné trasy. Objízdná trasa bude vedena i přes naši obec.

Kyvadlový provoz bude zajišťovat mobilní semaforová souprava.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00