Upozornění na zákaz vstupu osob se psy a jinými zvířaty na hřbitov

2.102019

Obecní úřad Hradčovice jako správce hřbitova upozorňuje občany, že dle schváleného řádu pohřebiště je na hřbitov  zakázán vstup osob se psy a jinými zvířaty. V poslední době dochází ke znečišťování hrobů a zeleně na hřbitově psími výkaly. Hřbitov jako veřejné prostranství je určen k pietnímu pohřbívání zemřelých.

 

Odkaz na řád veřejného pohřebiště obce Hradčovice:

http://www.hradcovice.cz/vyhlasky-obce/rad-verejneho-pohrebiste

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - strarosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Pracovní doba

úřední hodiny:
Po 7:30-16:30, St 7:30 - 17:00


Út, Čt, Pá 7:30 - 15:00