Termíny sběru a likvidace odpadů v obci

9.32010

Termíny sběru a likvidace odpadů v obci

domovní odpad - popelnice - lx za 14 dní -  každé liché úterý

 velkoobjemový odpad - 1 x - 2x ročně - kontejner U pohostinství U Holuba a ve Lhotce u transformátoru

plasty - kontejnery žluté barvy ve sběrných hnízdech - vývoz každý týden

papír - kontejnery modré barvy ve sběrných hnízdech - vývoz každý třetí týden v měsíci

sklo - kontejnery zelené barvy ve sběrných hnízdech  - vývoz první čtvrtek v měsíci

železný šrot - 1x až 2x ročně - sběrem odpadu po obci jednotlivými zájmovými složkami a spolky obce

elektroodpad  - sběrný kontejner v obci mobilní

nebezpečný odpad  - 1x - 2x ročně v letním období mobilní sběr  

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00