Sdělení k výsledkům výběrového řízení na zhotovitele díla "Rekonstrukce dětského hřiště a jeho technických prvků v zahradní části Mateřské školy Hradčovice"

26.42011

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku, ev.č. VZ 010311, provedla komise zastupitelstva obce Hradčovice, ve dnech 19. - 21. dubna 2011, výběrové řízení na zhotovitele výše uvedeného díla a z řad přihlášených firem rozhodla o tomto pořadí:

1. firma Lumír Kreisl, s.r.o., ul.Karla IV. č. 31, 688 01  Uherský Brod

2. firma Zevos, a.s., Nádražní č. 25, 686 01 Uherské Hradiště

3. firma Tufír, s.r.o., Na Drahách 881, 686 04  Kunovice.

Rozhodujícím kritériem určení pořadí uchazečů byla nejnižší nabídka na zhotovení díla. Veškeré dokumenty o průběhu výběrového řízení jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Hradčovicích.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Omezení úředních hodin

Po 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

St 7:30 -10:30 / 14:30 – 16:30

Polední přestávka 11:30 – 12:00