Nové technické vybavení pro naše hasiče i za finanční podpory Zlínského kraje

24.102011

Když Zastupitelstvo Zlínského kraje na žádost vedení naší obce odsouhlasilo v dubnu tohoto roku neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro naše dobrovolné hasiče, naskytla se Hradčovicím možnost jak dále zkvalitnit celkové vybavení hasičů pro případný zásah na ochranu zdraví a majetku každého z nás.

Dotace ve výši 83.000,-- Kč byla poskytnuta za podmínek jejího dalšího navýšení nejméně o dalších 30% z rozpočtu obce, a tak celková částka určená na tento účel dosáhla hodnoty cca 119.000,- Kč. Smlouvu o poskytnutní této účelové neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání 24.05.2011. V průběhu následných měsíců pak obec pro naše hasiče zakoupila např. nové přilby, savice, hadice a proudnice jako i svítilny, žebřík apod. Tedy prostředky požární ochrany nebo v případě přileb osobní ochranné zásahové pracovní prostředky, sloužící v případě zásahu k technickému vybavení hasičů i k ochraně jejich zdraví.

Snahou vedení obce je i na tomto poli své činnosti dále zlepšovat podmínky pro činnost zásahových hasičských jednotek v obci. Je třeba ocenit to, že k tomuto cíli přispívají i samotní členové Sboru dobrovolných hasičů. Například už tím, že v případě hradčovských hasičů v tomto roce zlepšili své výsledky v účasti na různých hasičských soutěžích, založili nové mládežnické družstvo a pokračují v úpravě zahradního traktru budovy hasičské zbrojnice. Hasiči ze Lhotky pak přistoupili k výstavě své nové hasičské zbrojnice, která bude stát ve dvoře budovy místní knihovny ve Lhotce.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00