Informace o dani z nemovitostí za rok 2012

3.12012

Sdělujeme občanům, že vzhledem k tomu, že provedené pozemkové úpravy, a to jak v případě pozemkových úprav na katastrálním území Hradčovice, tak i pozemkových úprav na katastrálním území Lhotka u Hradčovic nebyly k 1.1.2012 vloženy do katastru nemovitostí,  nemají vlastníci nemovitostí (pozemků, staveb) ležících na těchto katastrálních území, povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové ani povinnost sdělit tyto změny.

Povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, k 31.01.2012, mají pouze ti  z vlastníků nemovitostí (pozemků, staveb), u kterých došlo v průběhu roku 2011, do 31.12.2011, ke změně okolností rozhodných pro nové vyměření této daně nebo ke změně v osobě vlastníka nemovitosti. Změnou okolností, jež vede k povinnosti podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k 31.1.2012 se podle zákona o dani z nemovitosti rozumí, např:  koupě či prodej nemovitosti, její nabytí darem nebo dědictvím, případně k zániku osvobození od této daně.

Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k 31.01.2012 není povinen podat poplatník, pokud v průběhu roku 2011 došlo u nemovitostí, které vlastní, pouze ke změně sazby daně, ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícímu katastrálnímu území, ke změně koeficientu základní sazby daně apod. V tomto případě se daň vyměří finančním úřadem ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené správcem daně o výše uvedené změny sazeb či koeficientů a výsledek vyměřené daně se poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Daň se poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a poplatník má povinnost, pokud daň nepřevýší 5.000,- Kč, ji zaplatit do 31. května 2012. V případě daně vyšší ji může platit ve dvou stejných splátkách, a to k 31. května a do 30. listopadu 2012.

U poplatníků daně provozující zemědělskou výrobu je daň z nemovitosti splatná rovněž ve dvou splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2012.

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00